Dolmans Landscaping Group
Dolmans Landscaping Group

Profiel

Vakmanschap en innovatie

Dolmans komt voort uit een rijke hovenierstraditie en geloven nog steeds in de kracht van vakmanschap. De kennis van onze medewerkers wordt op peil gehouden via constante scholing en bijscholing, ervaring dragen we op elkaar over. Zo combineren we de liefde voor het vak met een focus op innovatie. Ontwikkelingen in de markt worden nauwgezet in de gaten gehouden en getoetst aan hun praktisch nut. Een nieuwe techniek passen we toe zodra deze mogelijkheden biedt een project beter of efficiënter uit te voeren. Dat vereist inzicht, maar vooral betrokkenheid en de ambitie het altijd beter te willen doen. Met trots kijken we terug op gerealiseerde projecten.

Naast opdrachtgevers uit de (semi)overheid werkt Dolmans Landscaping Group voor bedrijven, instellingen, verenigingen, woningbouwcorporaties en particulieren.

Alles in eigen hand

Met circa 700 medewerkers en een uitgebreid machinepark voeren we vrijwel alle werkzaamheden volledig in eigen beheer uit. We hebben specialisten in de meest uiteenlopende disciplines in huis, van ontwerpers tot stratenmakers, van hoveniers tot boomverzorgers. Zo houden we maximale grip op onze dienstverlening en kunnen we projecten van bijna elke omvang realiseren. U heeft daarbij steeds te maken met één contactpersoon die de verschillende werkzaamheden optimaal op elkaar afstemt. Juist daardoor zijn we in staat scherp te offreren en kunnen we flexibel inspelen op al uw wensen en behoeften.

Strategische samenwerking

Voor onze medewerkers proberen we een werkklimaat te creëren waarin zij zichzelf professioneel en persoonlijk optimaal kunnen ontplooien. U merkt het verschil aan de vakkundige wijze waarop elk project wordt uitgevoerd. Het streven naar kwaliteit heeft in de loop der jaren eveneens geleid tot een aantal strategische samenwerkingsverbanden. Zo zijn we franchisepartner van Sarnafil afdichtingsystemen voor daktuinen en vijvers, en maken ondertussen meerdere vestigingen van Pius Floris Boomverzorging deel uit van Dolmans Landscaping Group. Zo hebben we een netwerk van gelijkgezinden om ons heen verzameld voor wie kwaliteitszorg eveneens een tweede natuur is.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zijn elke dag bezig met het groen om ons heen. Daardoor zijn we van nature zeer bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze leefomgeving. Met de omvang van Dolmans neemt ook onze verantwoordelijkheid toe. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt inmiddels integraal onderdeel uit van onze bedrijfsvoering. De samenwerking met het SW-bedrijf Alescon binnen Dolmans Landscaping Noord is hiervan een sprekend voorbeeld. Door de samenwerking met dit werkvoorzieningsschap komen mensen met een beperking binnen een reguliere werkomgeving tot bloei. Ze staan midden in het leven en zijn trots op hun prestaties. Soortgelijke ontwikkelingen zullen in de toekomst vaker plaatsvinden. Het zijn enkele van de vele groeipaden die we de komende tijd zullen verkennen en bewandelen.

Of u nu ondernemer bent op zoek naar representatieve groenvoorziening, ambtenaar verantwoordelijk voor de openbare ruimte of eenvoudigweg droomt van een exclusieve tuin, Dolmans Landscaping Group vindt de meest vakkundige, milieuvriendelijke en economisch verantwoorde oplossing voor u.

Co2 prestatieladder

Onze prestaties op het gebied van CO2 Emissie

De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. De klimaatveranderingen hebben niet alleen invloed op het milieu, ook mens en dier zullen hinder ondervinden van de veranderingen.

Ook Dolmans Landscaping Group stoot bij de uitvoering van haar activiteiten CO2 uit. Gezien het grote belang van vermindering van CO2 uitstoot neemt ook Dolmans Landscaping Group haar verantwoordelijkheid in deze.

Door middel van een CO2 emissie managementsysteem conform de CO2 Prestatieladder norm zorgen wij ervoor dat onze CO2 prestaties zich verbeteren en onze CO2 emissie dus verminderd.

De CO2 Prestatieladder heeft als doel om bedrijven inzicht te geven in de CO2 emissie, deze meetbaar en inzichtelijk te maken zodat concrete doelen kunnen worden gesteld om de CO2 emissie terug te brengen.

Door een pakket van maatregelen zal Dolmans Landscaping haar CO2 emissie in de komende jaren stelselmatig reduceren. Het pakket van maatregelen zal onder ander de volgende zaken omvatten:

  • maatregelen gericht op energiebesparing (technisch, organisatorisch, gedrag)
  • inkoop van duurzame energiebronnen (groene stroom bijvoorbeeld),
  • inkoop van duurzame materialen voor gebruik in projecten
  • investeringen in duurzaam materieel (voertuigen, machines en gereedschappen)

De overall doelstelling van Dolmans Landscaping is om het CO2 uitstoot, in relatie tot de omzet, de komende jaren (2013-2018) met jaarlijks 2,5% te reduceren. De lange termijn doelstelling is om de CO2 uitstoot in 5 jaar met 12,5% te reduceren.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn zowel binnen intern in ons bedrijf als in samenwerking met leveranciers, opdrachtgevers en andere partijen diverse initiatieven genomen.

» CO2 Prestatieladder documenten
» Meer informatie over CO2 Prestatieladder

Starke Tennisbouw

Onderdeel van Dolmans Landscaping
Sinds 2012 is Starke Tennisbouw onderdeel van Dolmans Landscaping Group. Dit maakt de weg vrij voor verdere innovatie en is uw waarborg voor het allerhoogste serviceniveau, ongeacht de omvang van uw opdracht.

http://www.starketennisbouw.be

L+P groep

De L+P Groep is een gespecialiseerd bureau van ontwerpers en ingenieurs dat zich bezig houdt met het ontwerpen en inrichten van onze Buitenruimte. De mensen van L + P zijn actief op het gebied van planologie, landschapsarchitectuur en civieltechniek.
L + P Groep is een onderdeel van Dolmans Landscaping Group.

http://www.lpgroep.nl/

Jacques van Leuken - Garden, Parks and Estates

Het is inmiddels een alom bekende kreet: “volwassen tuinen”. Tuinarchitect Jacques van Leuken staat erom bekend. Met zijn goede gevoel voor ruimte, zijn creativiteit en lef heeft hij al heel wat prachtige tuinen ontworpen. En het blijft  niet bij een ontwerp. Bij het hele traject, van uitwerking tot aanleg, houdt hij stevig de vinger aan de pols. Door toepassing van grote bomen en struiken liggen de tuinen van Jacques van Leuken er direct na aanleg bij alsof ze al jaren bestaan.
Jacques van  Leuken Garden Parks & Estates behoort tot de Dolmans Landscaping Group.

http://www.tuinarchitect-jacquesvanleuken.nl/

Monsdal buitenbeheer

Monsdal is een initiatief van Dolmans Landscaping Group, MTB en Presikhaaf Bedrijven. Door deze samenwerkingen zijn we in staat ondernemerschap en hoogwaardige hovenierskennis te combineren met ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt.

http://www.monsdal.nl/

Certificaten

Monsdal Buitenbeheer bv is sinds  2 februari 2012  een officieel gecertificeerd leerbedrijf voor MBO en VMBO. Monsdal heeft deze erkenning gekregen omdat zij de kwaliteit van het praktijkgedeelte van de opleiding van leerlingen van het agrarisch onderwijs waarborgt. Dit predicaat is uitgereikt door Aequor.

Aequor maakt zich sterk voor de goede afstemming van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van het groene bedrijfsleven. De praktische vorming van de toekomstige medewerkers en ondernemers vindt plaats op de leerbedrijven die door Aequor zijn erkend. Aequor stelt vast of bedrijven geschikt zijn als leerbedrijf op basis van door de branche vastgestelde criteria. Door dit predicaat is  Monsdal Buitenbeheer opgenomen in een landelijk register.

Wieringen Prins Hoveniers

Wieringen Prins Hoveniers adviseert, ontwerpt, realiseert, onderhoudt, beheert, renoveert en innoveert voor overheidsinstellingen, woningcorporaties en bedrijven, maar ook voor particulieren. Hierbij staan meedenken, ontzorgen en oplossingsgericht werken met passie voor groen centraal.  

www.wieringenprins.nl

Onze nieuwe vacatures