U wenst:


 

Dolmans Landscaping Group stoot bij de uitvoering van haar activiteiten CO2 uit. Gezien het grote belang van vermindering van CO2 uitstoot, neemt Dolmans Landscaping Group haar verantwoordelijkheid in deze zeer serieus.

De overall doelstelling van Dolmans Landscaping is om de CO2 uitstoot, in relatie tot de omzet, de komende jaren (2013-2018) met jaarlijks 2,5% te reduceren (scope 1 en 2 gezamenlijk). De lange termijn doelstelling is om de CO2 uitstoot in 5 jaar met 12,5% te reduceren.

Op basis van de CO2 emissie berekening over 2016 blijkt dat de reductie van de CO2 emissie gestaag doorloopt. De stand per eind 2016 staat op 12,5% reductie. Daarmee ligt Dolmans Landscaping Group nog steeds goed op schema om haar lange termijn doelstelling te realiseren.

Door middel van een CO2 emissie managementsysteem conform de CO2 Prestatieladder norm zorgen wij ervoor dat onze CO2 prestaties zich verbeteren en onze CO2 emissie dus vermindert. De CO2 Prestatieladder heeft als doel om bedrijven inzicht te geven in de CO2 emissie, deze meetbaar en inzichtelijk te maken zodat concrete doelen kunnen worden gesteld om de CO2 emissie terug te brengen.

In 2016 was de scope 1 en 2 uitstoot van de Dolmans Landscaping Group 3.826 ton CO2. Meer informatie over de scope 3 reductie doelstellingen en voortgang is te vinden in dit document. 

Dolmans Landscaping Group voert een beleid waarbij leveranciers en onderaannemers bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden inzake CO2 uitstoot reductie. De verdere focus is gericht op reductie van met name scope 1 emissie (intern, direct).

Vrijwel de volledige eigen emissie bestaat uit Scope 1 emissie (met name Diesel en andere brandstoffen).
100% van de ingekochte elektriciteit is CO2 neutraal. 

De verdeling van de CO2 emissie naar categorie ziet er voor 2016 als volgt uit:

Meer informatie over onze emissie inventarisatie en de reductiedoelstellingen treft u in de volgende documenten aan:

Plan van Aanpak
Door een pakket van maatregelen zal Dolmans Landscaping haar CO2 emissie in de komende jaren stelselmatig reduceren. Het pakket van maatregelen bevat onder andere de volgende zaken:

- maatregelen gericht op energiebesparing (technisch, organisatorisch, gedrag);
- inkoop van energie uit duurzame bronnen (gecertificeerde CO2 neutrale elektriciteit);
- inkoop van duurzame materialen voor gebruik in projecten;
- gebruik van brandstoffen die minder CO2 uitstoten;
- investeringen in duurzaam materieel (voertuigen, machines en gereedschappen);
- trainen en instrueren van onze medewerker over zuinig en duurzaam gedrag;
- optimalisatie afvoer van afvalstromen en waar mogelijk duurzame inzet van de afvalstromen;
- toepassing van innovatie werkmethoden.

Om de doelstelling te bereiken zijn zowel binnen ons bedrijf als in samenwerking met leveranciers, opdrachtgevers en andere partijen diverse initiatieven genomen. U treft beschrijvingen van de initiatieven aan in dit document.

Omdat Dolmans Landscaping Group de reductie van CO2 uitstoot belangrijk vindt, voor de maatschappij (lokaal en globaal) en voor de eigen organisatie, heeft zij zich gecommitteerd aan de volgende reductieprogramma’s:

Nederland CO2 Neutraal van Stichting NL CO2 Neutraal (doel is structurele reductie op basis van interne doelstellingen en uiteindelijk Nederland CO2 neutraal)

De Nederlandse Klimaat Coalitie van MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (doel is een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2050).

» Link naar CO2 Prestatieladder documenten
» Meer informatie over CO2 Prestatieladder

INFORMATIE VOOR ONDERAANNEMERS
Om leveranciers en onderaannemers te ondersteunen in hun streven om minder CO2 uit te stoten zijn onderstaande documenten beschikbaar gesteld. 
Op aanvraag kan aanvullende informatie of ondersteuning worden geleverd.
- Presentatie voor onderaannemer
- Toolbox informatie: Energiebesparing
- Toolbox informatie: Tips voor zuinig rijden

« Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Volg ons op:

Onze bedrijven
Dolmans Landscaping Noord
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Loswal 6c
9206 AH Drachten

T +31 (0)593 540 043
E info_noord@dolmanslandscaping.com
L&P Groep
Kloosterstraat 1
5671 BG Nuenen

T +31 (0)40 295 29 90
E info@lpgroep.nl
Jacques van Leuken Gardens, Parks & Estates
Kloosterstraat 1
5671 BG Nuenen

T +31 (0)40 284 60 64
E info@jacquesvanleuken.nl
Dolmans Landscaping Limburg
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Pasweg 25, 6241 CT Bunde
Postbus 24, 6240 AA Bunde

T +31 (0)43 364 60 60
E info_limburg@dolmanslandscaping.com
Monsdal Limburg Noord
Pius Floris Boomverzorging
Smakterweg 15
5804 AE Venray

T +31 (0)478 552 404
E info_limburgnoord@monsdal.com
Dolmans Landscaping Noord
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Bathoorn 1a, 9411 SE Beilen
Postbus 56, 9410 AB Beilen

T +31 (0)593 540 043
E info_noord@dolmanslandscaping.com
Wieringen Prins Hoveniers
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Fluorietweg 25C
1812 RR Alkmaar

T +31 (0)72 850 27 27
E info@wieringenprins.nl
Wieringen Prins Hoveniers
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Lutkemeerweg 400,1067 TH Amsterdam
Postbus 7182, 1007 JD Amsterdam

T +31 (0)20 301 30 10
E info@wieringenprins.nl
Dolmans Landscaping Oost
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Korenbree 50
7271 LH Borculo

T +31 (0)545 221 508

E info_oost@dolmanslandscaping.com
Monsdal Arnhem
Pius Floris Boomverzorging
Marketing 21
6921 RE Duiven

T +31 (0)26 303 04 20
E info_arnhem@monsdal.com
Dolmans Landscaping Zeeland
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Gebr. Spykerstraat 1a/b, 4462 GJ Goes
Postbus 300, 4460 AS Goes

T +31 (0)113 544 084
E info_zeeland@dolmanslandscaping.com
Dolmans Landscaping Brabant
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Lage Raam 1, 5076 PE Haaren
Postbus 2021, 5260 CA Vught

T +31 (0)73 657 39 40
E info_brabant@dolmanslandscaping.com
Dolmans Landscaping Belgiƫ
Pius Floris Boomverzorging
Starke Tennisbouw
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Nijverheidspark 8, 3580 Beringen
(Belgiƫ)

T +32 (0)11 821 248
E info_belgie@dolmanslandscaping.com
Dolmans Landscaping Limburg
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Industrieweg 7
6051 AE Maasbracht

T +31 (0)43 364 60 60
E info_limburg@dolmanslandscaping.com
Dolmans Landscaping Group
Pasweg 25, 6241 CT Bunde
Postbus 24, 6240 AA Bunde

T +31 (0)43 365 92 92
E info@dolmanslandscaping.com
Monsdal Limburg Zuid
Watermolen 26
6229 PM Maastricht

T +31 (0)43 303 00 63
E info_limburgzuid@monsdal.com