U wenst:


 

Ook Dolmans Landscaping Group stoot bij de uitvoering van haar activiteiten CO2 uit. Gezien het grote belang van vermindering van CO2 uitstoot, neemt ook Dolmans Landscaping Group haar verantwoordelijkheid in deze zeer serieus.

Op basis van de CO2 emissie berekening over 2015 blijkt dat de reductie van de CO2 emissie gestaag doorloopt. De doelstelling is om in 2018 12,5% CO2 uitstoot (scope 1 en 2) gereduceerd te hebben ten opzichte van 2013. De stand na 2015 staat op 10,8% reductie. Daarmee ligt Dolmans Landscaping Group nog steeds goed op schema om haar lange termijn doelstelling te realiseren.

Door middel van een CO2 emissie managementsysteem conform de CO2 Prestatieladder norm zorgen wij ervoor dat onze CO2 prestaties zich verbeteren en onze CO2 emissie dus vermindert. De CO2 Prestatieladder heeft als doel om bedrijven inzicht te geven in de CO2 emissie, deze meetbaar en inzichtelijk te maken zodat concrete doelen kunnen worden gesteld om de CO2 emissie terug te brengen.

In 2015 was de scope 1 en 2 uitstoot van de Dolmans Landscaping Group 3.975 ton CO2. De uitstoot over het eerste halfjaar van 2015 was 1.928 ton CO2. Daarnaast is sprake van scope 3 uitstoot ter grootte van 8.481 Ton (was 9.694 Ton in 2014). Tot de scope 3 uitstoot behoort onder andere de uitstoot ten gevolge van ingekochte producten en diensten (5.610 Ton), afval (1.562 Ton), gebruik van geleverde producten (642 Ton), transport (316 Ton), woon-werkverkeer (286 Ton) en end-of-life behandeling van verkochte producten (65 Ton). Meer informatie over de scope 3 reductie doelstellingen en voortgang is te vinden in dit document

Dolmans Landscaping Group voert een beleid waarbij leveranciers en onderaannemers bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden inzake CO2 uitstoot reductie. De verdere focus is gericht op reductie van met name scope 1 emissie (intern, direct).

Van de interne emissie is 97,2% scope 1 emissie, waarvan het grootste deel door brandstoffen worden veroorzaakt. De verdeling van de CO2 emissie naar categorie ziet er voor 2015 als volgt uit:

De overall doelstelling van Dolmans Landscaping is om de CO2 uitstoot, in relatie tot de omzet, de komende jaren (2013-2018) met jaarlijks 2,5% te reduceren (scope 1 en 2 gezamenlijk). De lange termijn doelstelling is om de CO2 uitstoot in 5 jaar met 12,5% te reduceren.

Meer informatie over onze emissie inventarisatie en de reductiedoelstellingen treft u in de volgende documenten aan:

Plan van Aanpak
Door een pakket van maatregelen zal Dolmans Landscaping haar CO2 emissie in de komende jaren stelselmatig reduceren. Het pakket van maatregelen bevat onder ander de volgende zaken:

- maatregelen gericht op energiebesparing (technisch, organisatorisch, gedrag);
- inkoop van energie uit duurzame bronnen (gecertificeerde CO2 neutrale elektriciteit);
- inkoop van duurzame materialen voor gebruik in projecten;
- investeringen in duurzaam materieel (voertuigen, machines en gereedschappen);
- trainen en instrueren van onze medewerker over zuinig en duurzaam gedrag;
- optimalisatie afvoer van afvalstromen en waar mogelijk duurzame inzet van de afvalstromen;
- toepassing van innovatie werkmethoden.

Om de doelstelling te bereiken zijn zowel binnen ons bedrijf als in samenwerking met leveranciers, opdrachtgevers en andere partijen diverse initiatieven genomen. U treft beschrijvingen van de initiatieven aan in dit document.

Omdat Dolmans Landscaping Group de reductie van CO2 uitstoot belangrijk vindt, voor de maatschappij (lokaal en globaal) en voor de eigen organisatie, heeft zij zich gecommitteerd aan de volgende reductieprogramma’s:

Nederland CO2 Neutraal van Stichting NL CO2 Neutraal (doel is structurele reductie op basis van interne doelstellingen en uiteindelijk Nederland CO2 neutraal)

De Nederlandse Klimaat Coalitie van MVO Nederland, Natuur en Milieu, Het Nederlandse Klimaatverbond en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (doel is een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2050).

» Link naar CO2 Prestatieladder documenten
» Meer informatie over CO2 Prestatieladder

« Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Volg ons op:

Onze bedrijven
Dolmans Landscaping Noord
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Loswal 6c
9206 AH Drachten

T +31 (0)593 540 043
E info_noord@dolmanslandscaping.com
L&P Groep
Kloosterstraat 1
5671 BG Nuenen

T +31 (0)40 295 29 90
E info@lpgroep.nl
Jacques van Leuken Gardens, Parks & Estates
Kloosterstraat 1
5671 BG Nuenen

T +31 (0)40 284 60 64
E info@jacquesvanleuken.nl
Dolmans Landscaping Limburg
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Pasweg 25, 6241 CT Bunde
Postbus 24, 6240 AA Bunde

T +31 (0)43 364 60 60
E info_limburg@dolmanslandscaping.com
Monsdal Limburg Noord
Pius Floris Boomverzorging
Smakterweg 15
5804 AE Venray

T +31 (0)478 552 404
E info_limburgnoord@monsdal.com
Dolmans Landscaping Noord
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Bathoorn 1a, 9411 SE Beilen
Postbus 56, 9410 AB Beilen

T +31 (0)593 540 043
E info_noord@dolmanslandscaping.com
Wieringen Prins Hoveniers
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Fluorietweg 25C
1812 RR Alkmaar

T +31 (0)72 850 27 27
E info@wieringenprins.nl
Wieringen Prins Hoveniers
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Lutkemeerweg 400,1067 TH Amsterdam
Postbus 7182, 1007 JD Amsterdam

T +31 (0)20 301 30 10
E info@wieringenprins.nl
Dolmans Landscaping Oost
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Korenbree 50
7271 LH Borculo

T +31 (0)545 221 508

E info_oost@dolmanslandscaping.com
Monsdal Arnhem
Pius Floris Boomverzorging
Marketing 21
6921 RE Duiven

T +31 (0)26 303 04 20
E info_arnhem@monsdal.com
Dolmans Landscaping Zeeland
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Gebr. Spykerstraat 1a/b, 4462 GJ Goes
Postbus 300, 4460 AS Goes

T +31 (0)113 544 084
E info_zeeland@dolmanslandscaping.com
Dolmans Landscaping Brabant
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Lage Raam 1, 5076 PE Haaren
Postbus 2021, 5260 CA Vught

T +31 (0)73 657 39 40
E info_brabant@dolmanslandscaping.com
Dolmans Landscaping Belgiƫ
Pius Floris Boomverzorging
Starke Tennisbouw
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Nijverheidspark 8, 3580 Beringen
(Belgiƫ)

T +32 (0)11 821 248
E info_belgie@dolmanslandscaping.com
Dolmans Landscaping Limburg
Pius Floris Boomverzorging
Dolmans Sports
Dolmans Private Gardens
Industrieweg 7
6051 AE Maasbracht

T +31 (0)43 364 60 60
E info_limburg@dolmanslandscaping.com
Dolmans Landscaping Group
Pasweg 25, 6241 CT Bunde
Postbus 24, 6240 AA Bunde

T +31 (0)43 365 92 92
E info@dolmanslandscaping.com
Monsdal Limburg Zuid
Watermolen 26
6229 PM Maastricht

T +31 (0)43 303 00 63
E info_limburgzuid@monsdal.com