Skip to main content

Bomen en riool: van vijanden naar goede vrienden

By 14 maart 2019Nieuws

Bomen en het rioolstelsel, het is van oudsher een gespannen relatie. De wortels van bomen groeien soms door de rioleringsbuizen waardoor breuken en overlast ontstaan. De laatste jaren is een kanteling zichtbaar en wat blijkt? Bomen en onze riolering kunnen elkaar juist ook helpen. De reden: steeds meer groendeskundigen zoeken samenwerking met de ‘grijze’ wereld.

De aloude klacht dat wortels van bomen zorgen voor problemen in het rioolstelsel, gaat eigenlijk nog steeds op. Volgens franchisemanager Jan Willem de Groot van Pius Floris Boomverzorging en Boomadvies is daar een simpele verklaring voor. ,”Het rioolstelsel is op sommige plekken gewoon niet handig aangelegd”, zegt hij. “Als de buizen te dicht bij bomen worden gelegd, kunnen er problemen ontstaan. Een boom kiest toch de makkelijkste weg om de wortels te laten groeien en houdt geen rekening met rioolbuizen. In de civieltechnische wereld is van oudsher weinig kennis over het groen, andersom geldt hetzelfde. Maar door meer samen te werken, kunnen problemen worden omgebogen in kansen.”

We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Heftige regenbuien zorgen voor een flinke hoeveelheid hemelwater in een korte tijd, ons rioolstelsel kan dat niet snel verwerken. “Daarin kunnen bomen helpen”, licht De Groot toe. “Bomen kunnen vocht vasthouden in de kroon waardoor het geleidelijker op de bodem terecht komt en het riool langer de tijd heeft om het water af te voeren. Gevolg: minder overlast en overstromingen.” Ook verdampt het water op de bladeren en dat scheelt in de hoeveelheid neerslag die op de grond terechtkomt.

Klimaatboom
Maar niet alleen fikse buien zorgen voor overlast, ook extreme hitte geeft problemen. Bomen krijgen hierdoor minder vocht en dat is niet bevorderlijk voor de groei en ontwikkeling. De groene en civiele wereld hebben elkaar hierin gevonden met de zogeheten klimaatboom. Bij een boom wordt een waterbuffering gerealiseerd waarin hemelwater wordt opgevangen. Bij een lange periode van droogte kan dit worden vervoerd naar de wortels van de boom. De Groot: “Ook bij flinke neerslag kan hierin water worden opgeslagen zodat het riool niet overbelast raakt. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen groen en grijs.”

Ook een initiatief als Operatie Steenbreek waarbij mensen een tuintegel kunnen inleveren in ruil voor een tuinplant, juicht De Groot toe. “Met name in stedelijk gebied is er veel verhard gebied. Door dit te vergroenen wordt er meer water afgevoerd door bomen en planten en komt er minder in de riolering terecht. Gelukkig worden we ons hier steeds meer van bewust en wordt dit ook echt aangepakt. Hoe meer groen, hoe beter voor ons rioolstelsel.”

Het bedrijf Pius Floris werkt al langer samen met bedrijven in de civiele techniek. Gezamenlijk worden plannen gemaakt om het rioolstelsel te ontlasten door middel van meer bomen. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor hun bebouwde gebied te vergroenen, onder meer door het plaatsen van laanbomen. De Groot: “Hierbij is wel de soort boom van belang, niet elke boom kan veel vocht vasthouden. Bijvoorbeeld een esdoorn, eik, linde, beuk en iep zijn zeer geschikt evenals naaldbomen. Deze laatste worden eigenlijk nauwelijks gebruikt, erg jammer wat naaldbomen zijn ook goed om het fijnstof te verlagen.”

Bron: Vakblad Riolering
Tekst: Mariëlle Wijffelaars