Bouwteam Kroonwijkpark, Heumen

Het project betreft het, binnen het bouwteam, verder uitwerken en uitvoeren van het definitief ontwerp van de herinrichting van het Kroonwijkpark en Schoolterrein de Vuurvogel. Met de herinrichting van het park wordt een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte gegeven en wordt de school in het nieuwe ontwerp ingepast. 

De belangrijkste onderdelen van het project bestaan uit:

  • De aanleg van een Kiss&Ride zone op de ondergrondse parkeergarage van het winkelcentrum Malden;
  • De aanleg van het schoolterrein dat als een ring rondom de school wordt gelegd en wordt gebruikt bij buitenlessen en deels als speelplaats voor de kinderopvanglocatie van KION;
  • Het realiseren van de ‘avonturenkuil’, het speelterrein tussen De Vuurvogel en de K&R-zone. De avonturenkuil is bedoeld als speelterrein voor de school en voor de wijk. Het speelterrein heeft een natuurlijk en avontuurlijk karakter en dienst ook toegankelijk te zijn voor rolstoelen;
  • Uitvoeren van de herinrichting van het Kroonwijkpark waarmee het gebied een kwaliteitsimpuls krijgt. Met het versterken van de voet- en fietsinfrastructuur en het concentreren van auto’s voor halen en brengen van leerlingen op de K&R-zone, wordt het wandelen en fietsen naar de nieuwe school gestimuleerd;
  • Onderhoud van het aangelegde park voor een periode van 2 jaar.

    Ontwerp avonturenkuil

Het bouwteam bestaat uit de gemeente Heumen, HEVO (gedelegeerd opdrachtgever namens Conexus), Poelmans Reesink en Dolmans Landscaping en richt zich in eerste instantie, onder de voorwaarden de DNR, op de uitwerking van het Definitief Ontwerp naar het uitvoeringsontwerp. Om alle facetten van de opgave goed te belichten werken we binnen Dolmans met een kernteam en een adviesteam.

Werken met kern- en adviesteam 
Binnen ons kernteam zijn de disciplines projectleiding, ontwerp en engineering, kostendeskundigheid, omgevingsmanagement, realisatie en beheer en onderhoud vertegenwoordigd. Hierin vinden Dolmans Landscaping Services Oost en L+P Ontwerpers en Adviseurs elkaar. Twee onderdelen van de Dolmans Landscaping Group die complementair aan elkaar zijn en daarmee het bouwteam versterken. Binnen het adviesteam is specialistische kennis ondergebracht op het gebied van speeltoestellen (detailontwerp en certificering), inclusief spelen en duurzaamheid (circulair en biobased). Met het kern- en adviesteam zijn we in staat om in alle fases het project integraal te belichten en daarmee integraal te denken, afwegingen te maken en te handelen.

Met het prijsplafond in het achterhoofd, lopen ‘rekenen en tekenen’ gelijk op in het ontwerpproces. Wanneer het uitvoeringsontwerp is goedgekeurd én de aanneemsom blijft binnen het plafondbedrag wordt de realisatieovereenkomst getekend en kan het project door Dolmans Landscaping Services worden gerealiseerd

Ontwerp herinrichting Kroonwijkpark

Kennis, ervaring en innovatiekracht combineren 
Door de samenvoeging van wederzijdse kennis, ervaring en innovatiekracht benaderen we het project integraal, maken we met elkaar de juiste afwegingen en keuzes en zorgen we ervoor dat het project past binnen de eisen, wensen en verwachtingen van én de omgeving én de gemeente Heumen/Stichting Conexus. Dat is wat ons aanspreekt in een bouwteamsamenwerking. Samen beter voor buiten!

We gaan best even een spannende periode tegemoet. Binnen het bouwteam nemen we de tijd om de samenwerking vorm te geven door elkaar en elkaars verwachtingen goed te leren kennen. Tegelijkertijd moeten we vaart maken om het uitvoeringsontwerp tijdig gereed te hebben zodat we met de uitvoering kunnen starten. Alles is er op gericht om de nieuwe school ‘De Vuurvogel’ en de herinrichting van het park parallel aan elkaar uit te voeren, zodat de buitenruimte en het park gerealiseerd zijn zodra de school in gebruik wordt genomen. En dat zonder noemenswaardige hinder en overlast voor de omgeving. Een geweldig uitdagende opgave, waar we samen met de betrokken partijen met liefde en plezier aan werken.