Onderdeel van
het lesprogramma

Een groene omgeving heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties van kinderen. En daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Samen met de kinderen, ouders en leraren bouwen we het ideale groene schoolplein en zorgen we dat het groene plein o.a. onderdeel wordt van het lesprogramma.

Onze aanpak

Samen ontwerpen

Samen ontwerpen
Kinderen hebben vaak de grootste ideeën. Daarom vinden we het belangrijk dat vooral zij meedenken in de ontwerpfase. Vanuit onze expertise houden wij budget in de gaten en begeleiden we dit hele proces. De eisen die gesteld zijn aan de subsidie bewaken wij. Met kwartetkaarten waarop alle elementen van een avontuurlijk groen schoolplein staan, gaan we aan de slag.

Samen bouwen

Samen bouwen
We verzorgen het specialistisch werk (zoals bijvoorbeeld het grondwerk en riolering, bestratingswerk, planten van heesters en bomen, meubilair en speeltoestellen) en maken het groene schoolplein participatief gereed. Dat houdt in dat er na onze specialistische werkzaamheden ruimte is om samen het groene schoolplein af te maken. Onze coach gaat dan aan de slag met de kinderen, leraren, ouders en omgeving om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Denk aan: het zaaien van gazon en het planten van bosplantsoen en hagen.

Samen onderhouden

Samen onderhouden
Onderhoud is belangrijk om het groene schoolplein de komende jaren mooi te houden. Verschillende taken zijn volgens ons heel gemakkelijk met de kinderen en nauw betrokken ouders en leraren uit te voeren. Denk aan; onkruid wieden, bladeren harken, moestuintje verzorgen, schoolplein vegen, prullenbakken legen enz. Door de leerlingen te betrekken bij deze klussen, leren de kinderen meer van de natuur en vormt het onderhoud een uitstekend verlengstuk van het lesprogramma. Wij zorgen voor een jaarlijks onderhoudsadvies op maat en het specialistische onderhoud.

Samen groeien

Samen groeien
Een schoolplein is het verlengstuk van het onderwijs. Buitenles krijgen en spelenderwijs leren in bijvoorbeeld de moestuin. Het groene schoolplein wordt zo onderdeel van het lesprogramma. Kinderen leren op deze manier van alles over de biodiversiteit, klimaat, eetbare natuur, hoe belangrijk onze insecten zijn en spelenderwijs wat natuur doet met je gezondheid en leervermogen. Onze coaches kunnen hierin een stimulerende en ondersteunende rol spelen.

1
Samen ontwerpen
2
Ontwerpwedstrijd
3
Subsidie-aanvraag
4
Samen bouwen
5
Gezamenlijke aftrap
6
Planten met kinderen, leraren en ouders
7
Samen onderhouden
8
Zelf zaaien, oogsten en bereiden
9
Onderhoud met kinderen, leraren, ouders, buurt en coach
10
Samen groeien
11
Onze aanpak
1
Samen ontwerpen
2
Ontwerpwedstrijd
3
Subsidie-aanvraag
4
Samen bouwen
5
Gezamenlijke aftrap
6
Planten met kinderen, leraren en ouders
7
Samen onderhouden
8
Zelf zaaien, oogsten en bereiden
9
Onderhoud met kinderen, leraren, ouders, buurt en coach
10
Samen groeien

Onze coaches

Onze coaches zijn gespecialiseerd in het leggen van verbindingen met alle betrokkenen binnen dit project. Daarom koppelen wij u aan een eigen coach die voor de participatie met de kinderen, leraren, ouders, de buurt én de gemeente volledig coördineert.

Susanne Dohmeier

Fabiola Schaap

Petra Wevers

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een groen schoolplein? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Dolmans-vestiging.

Bekijk onze locaties