Skip to main content

Bestrijding invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten die schadelijk kunnen zijn voor de mens, biodiversiteit en infrastructuur. Sommige exoten veroorzaken bijvoorbeeld lichamelijke klachten bij de mens en andere exoten verdringen inheemse plantsoorten. Daarnaast kunnen zelfs de fundering van gebouwen beschadigd kan worden. Eén ding hebben alle exoten gemeen, wanneer ze ongestoord hun gang kunnen gaan overwoekeren ze hele gebieden.

Dolmans Landscaping draagt zorg voor een goede leefomgeving met aandacht voor (inheemse) flora en fauna inclusief een significante bijdrage aan biodiversiteit. We vinden het belangrijk om direct schade aan de gezondheid, biodiversiteit en infrastructuur te voorkomen. Met een effectieve aanpak en duurzame methodes bestrijden we deze invasieve exoten.

Bestrijdingsmethoden:

  • Electrothermisch reinigen (Elektrocutie)
  • Maaien
  • Afdekken
  • Mechanische verwijdering/afgraven
  • Afmaaien/afzetten
  • Trekken/steken
Meer over onze aanpak

Een op maat afgestemde aanpak

We hebben alle kennis en materieel in huis om een effectieve bestrijding uit te kunnen voeren. Dit begint met een inventarisatie en de registratie in ons registratiesysteem Dolmans Projects Insights (DPI). Aangepast aan elke specifieke situatie leveren we advies over de best passende bestrijdingsmethode aan. Hierbij houden we rekening met factoren als haalbaarheid, prijs/kwaliteit, beschikbare tijdspanne, nevenschade en wetgeving.

Specifieke aanpak Japanse Duizendknoop

Electrothermisch reinigen (Elektrocutie)

Met een speciaal apparaat waarbij een elektrische behandellans elektrische ladingen (3000 tot 5000 volt) stuurt door de stengel en wortel van de Japanse duizendknoop. Door de natuurlijke elektrische weerstand (vocht) in de plant zet de toegediende elektrische energie zich om in warmte waardoor er zowel bovengronds als ondergronds onherstelbare schade aan de celstructuur van de plant ontstaat. De Japanse duizendknoop sterft en blijft als natuurlijk compost achter op locatie.

Het voordeel van elektrocutie is een verminderde uitstoot van CO2, het beperken van transportbewegingen door noodzaak van grondtransporten weg te nemen en behoud van Flora & Fauna door minder te roeren (ontgraven) van de bodem. Een zeer effectieve en milieuvriendelijke methode.

Een structurele behandeling duurt 2 tot 3 jaar, waarbij we 4x per jaar bestrijden. Het aantal te behandelen stengels neemt vervolgens af per behandeling. Dit zorgt ervoor dat na de periode van 2 tot 3 jaar, enkel sporadisch inspecteren voldoende is.

Maaien

Veelvuldig maaien zorgt voor een zichtbare afname in hoogte en diktegroei. Maaien is een gemakkelijke, snelle en goedkope methode om de situatie beheersbaar te maken. Een volledige verwijdering van de plant is hiermee echter niet mogelijk. Voor een beheersbare situatie zijn zo’n 10 maaibeurten per jaar noodzakelijk.

Afdekken

Door het gebied met een speciale folie af te dekken, verstikken de duizendknoopwortels. Dit is een relatief dure, maar zeer effectieve oplossing. Enkel grotere oppervlakten met weinig obstakels lenen zich voor deze methode.

Specifieke aanpak Reuzenberenklauw

Mechanische verwijdering

Met een speciaal apparaat wordt de Berenklauw tot zo’n 10 centimeter onder de grond weg gefreesd. Deze wortels lopen vervolgens niet meer uit. We dienen echter wel jaarlijks te controleren of er nieuwe planten van de Reuzenberenklauw ontstaan zijn. Dit komt doordat zaden van deze plant tot zeven jaar lang kunnen uitkomen. Na zeven jaar controleren kunnen we met zekerheid zeggen dat de Berenklauw niet meer terugkomt. Afzetten voor de zaadvorming

Specifieke aanpak Waterexoten

Handmatig verwijderen 

Met bootjes varen we boven de exoten en trekken we de stengels inclusief wortels uit het water en het talud. Het resultaat is vele malen beter dan afmaaien, waarbij de exoot juist nog meer gestimuleerd wordt om zich te verspreiden.

Specifieke aanpak Reuzenbalsemien

Afmaaien

De Reuzenbalsemien is eenjarige plant en wordt alleen door het zaad verspreid. Als deze exoot net boven de grond wordt afgemaaid (voordat het zaad zich vormt), zal deze zich dus niet verder verspreiden. Belangrijk is wel dat het maaisel afgevoerd wordt.

Specifieke aanpak Amerikaanse Vogelkers

Trekken/steken

Bij de jongere zaailingen is het handmatig uitrekken of uitsteken de meest effectieve methode.

Afzetten

Bij de oudere exemplaren is het afzetten en daarna afdekken met een zode een effectieve methode.

Contactpersonen

Roel Verhagen

Tom Dewitte

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het bestrijden van invasieve exoten? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Dolmans-vestiging.

Bekijk onze locaties

Nieuws

Meer nieuws bekijken

Onze projecten

Meer projecten bekijken