DLG   Nieuwsbericht   Pepijn Reijnders nieuwe CEO en Erwin Janssen in RvC
Pepijn Reijnders nieuwe CEO en Erwin Janssen in RvC van Dolmans Landscaping Group

3 nov 2023

DLG

 

Beste klanten en relaties,

In de afgelopen decennia zijn jullie als klant en/of relatie van groot belang geweest voor Dolmans Landscaping Group! We hebben met en voor jullie waardevolle projecten gerealiseerd, en als CEO ben ik enorm dankbaar voor deze mooie samenwerking. Zonder jullie was ons bedrijf niet één van de grotere en gerespecteerde groenbedrijven op de Nederlandse en Belgische markt geworden.

De afgelopen tijd heb ik goed nagedacht over de toekomst van het bedrijf en mijn persoonlijke toekomst.

Er staat een gedegen en gezond bedrijf, waar ik als ondernemer trots op ben. Echter, om de verdere ontwikkeling en groei van het bedrijf te stimuleren, is het managen van het bedrijf een belangrijkere taak geworden. Waar mijn kracht en vreugde voornamelijk liggen in het ondernemerschap, heeft het bedrijf nu een CEO nodig die sterke managementvaardigheden en een procesmatige denkwijze combineert met ondernemerschap. Daarom heb ik recent het besluit genomen om, na 30 jaar met veel passie en enthousiasme leiding te hebben gegeven aan ons bedrijf, mijn taak als CEO over te dragen aan een nieuwe externe CEO.

Zelf zal ik vanuit mijn eigenaarsrol een positie gaan innemen binnen onze nieuwe Raad van Commissarissen (RvC). Vanuit die rol zal ik samen met twee externe commissarissen, Richard Doek en Jan Willem Neggers, toezicht houden op de koers van het bedrijf en het functioneren van de directie, en geven we advies.

Dolmans is en blijft een familiebedrijf. Als eigenaar zal ik via een niet-operationele, maar toezichthoudende rol sterk betrokken blijven bij het bedrijf. Claire, mijn dochter en vertegenwoordiger van de derde generatie, zal ook haar huidige directiefunctie blijven bekleden. Samen met Claire, zal ik eveneens blijven fungeren als ambassadeur van de familie, en zullen we zorgdragen voor een sterke band met onze kernwaarden en de identiteit van Dolmans. Ik zal uiteraard zorgen voor een soepele overdracht naar de nieuwe CEO en blijf daarnaast de wielerploeg Team SD Worx aansturen.

De nieuwe, externe CEO van ons bedrijf wordt Pepijn Reijnders. Hij zal per 1 november 2023 starten.

Ik ken Pepijn al geruime tijd vanuit zijn professionele carrière, en ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste persoon op het juiste moment is voor ons bedrijf. Het belangrijkste criterium bij het selecteren van de nieuwe CEO was

het vermogen om het Dolmans DNA uit te dragen. Het behoud van onze kernwaarden - samen, aandacht en omgeving - is van cruciaal belang. Pepijn beschikt over de juiste persoonlijkheid, kennis en vaardigheden om hieraan te voldoen en hij is bedreven in het vinden van evenwicht tussen ondernemen en professionaliseren.

Hij heeft ruime ervaring als zelfstandig ondernemer in de facilitaire dienstverlening. En daarnaast heeft hij gewerkt als algemeen directeur bij een internationaal familiebedrijf in de facilitaire sector, waar sociaal ondernemerschap hoog in het vaandel staat.

- Erwin Janssen

DLG   Nieuwsbericht   Strukton Rail beheer   1

Strukton Rail en Dolmans tekenen contract bermbeheer Limburg

Dolmans is het komende jaar verantwoordelijk voor het volledige bermbeheer langs het spoor in Limburg. Trots zijn wij op dit mooie project! Het tekenen van het contract werd dan ook een officieel moment waarbij alle verantwoordelijken voor dit project elkaar opnieuw ontmoetten. Patrick van Dongen (Businessline Manager Strukton) en Joep Caris (COO Dolmans Landscaping Group) tekenden het contract.

Belangrijke aandachtspunten in de bouwteamfase van het project waren: de samenwerking met de opdrachtgever.

Durf samen te kiezen voor bouwteams!

Ook in de groensector wordt steeds vaker in bouwteamverband gewerkt. Hierbij is er geen bovenliggende partij die de overhand heeft of individueel verantwoordelijk is voor de te nemen besluiten. Dit zorgt er bij een goed werkend bouwteam voor dat alle aspecten gedegen worden belicht in de ontwerpfase en daarmee veel onvoorziene problemen kunnen worden voorkomen tijdens de realisatie.

De wereld van het 'gebouwde groen'

Sinds 2020 richt Gerard Haven zich als Business Unit Manager van Dolmans Special Projects op groenprojecten die sterk civieltechnisch van aard zijn, zoals gebouwgebonden groen. Mede door klimaatverandering is het groen in en om gebouwen een belangrijk thema voor onze opdrachtgevers.

We denken graag mee

Heb je een vraag of wil je in contact komen met een van onze bedrijfsonderdelen, vestigingen of met het hoofdkantoor? Druk op de onderstaande knop om naar de contactpagina te gaan.