Skip to main content

Een totaalaanpak die vele voordelen biedt

By 23 november 2018Nieuws

De Venrayse wijk Zandbleek krijgt een nieuw gezicht. In opdracht van de gemeente Venray zijn Dolmans L+P en Dolmans Monsdal, beide onderdeel van Dolmans Landscaping Group, aan de slag gegaan met de herinrichting van deze wijk. Dolmans L+P zorgde voor het advies en ontwerp en Dolmans Monsdal zorgt – na goedkeuring van de beraming – voor de aanleg en het onderhoud. Een samenwerking die door de gemeente Venray wordt omschreven als een totaalaanpak met vele voordelen.

Het is voor het eerst dat gemeente Venray bij één partij het advies, ontwerp, aanleg en onderhoud neerlegt.  En volgens Ron Berben, Beheerder Groen en Reiniging bij gemeente Venray, werkt dat heel prettig: “We werken al jaren met Dolmans Monsdal samen. Nu we de wijk opnieuw willen inrichten, is het erg prettig dat we ook het ontwerp en advies bij een partij binnen de Dolmans Landscaping Group kunnen neerleggen. Dit zorgt voor korte lijnen en directe, gezamenlijke afstemming over het nieuw aan te leggen groen en het onderhoud ervan.“

Huidige situatie

De buitenruimte in de wijk Zandbleek kende de laatste jaren een duur onderhoudsplaatje. Veel groen was versleten, waardoor de onderhoudskosten te hoog opliepen. Voor de gemeente Venray was dit reden genoeg om te gaan kijken naar een nieuwe herinrichting. Dolmans L+P kwam met een ontwerp, waarbij volledig rekening gehouden werd met een onderhoudsvriendelijke inrichting.

Gedeelte van het nieuwe ontwerp

Voorafgaand hebben een aantal inspraakavonden voor bewoners plaatsgevonden, waarbij ook de eerste schetsen van het ontwerp zijn getoetst. Met de aanvullingen van de bewoners is een tweede voorstel opgesteld en samen met een bewonerswerkgroep is het ontwerp inmiddels goedgekeurd. Momenteel wordt de beraming opgesteld. Als dit is goedgekeurd start Dolmans Monsdal in het voorjaar van 2019 met de realisatie.