Skip to main content

Het nieuwe leefklimaat in de stad

By 2 juli 2019juli 5th, 2019Blog

Mart Hoppenbrouwers, commercieel directeur

Is leefklimaat het nieuwe ‘duurzaamheid’ in de openbare ruimte? Duurzaamheid is lange tijd een containerbegrip geweest, maar heeft zich de laatste jaren op het gebied van onze leefomgeving meer toegespitst op leefklimaat. Steeds vaker wordt er gesproken over het belang van een goed leefklimaat in de openbare ruimte. Maar betekent dit niet dat leefklimaat het volgende containerbegrip wordt? Of is de noodzaak dermate hoog dat we er niet meer aan ontkomen en dat leefklimaat een vereiste waarde binnen de openbare ruimte wordt? Ik denk het wel!

Wat betekent leefklimaat?

Leefklimaat betekent letterlijk bestaansomstandigheden, leefmilieu, levenssfeer. Betrekken we dit op de openbare ruimte, dan hebben we het al snel over begrippen als: hittestress, CO2-uitstoot, biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en ecologie. Oftewel GROEN, GROEN en nog eens GROEN!

Leefklimaat in de openbare ruimte

Zeer recent uitgegeven onderzoeken tonen de noodzaak van een goed leefklimaat in de openbare ruimte aan. En ook binnen gemeentes komt leefklimaat steeds hoger op de agenda te staan. Een hele mooie ontwikkeling, vind ik. Gunningscriteria maken een transitie door van SROI naar biodiversiteit en bestuursakkoorden presenteren maatregelen om binnenstedelijke gebieden meer en meer te vergroenen. Denk hierbij aan: meer groene daken en gevels in de stad, standaard randvoorwaarden voor klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, stimuleren van ecologisch beheer en forse investeringen op het gebied van beheer en inrichting van een mooie toekomstbestendige groene leefomgeving.

Leefklimaat in de vastgoedbranche

Niet alleen binnen gemeentes wordt de noodzaak van leefklimaat gezien, ook ontwikkelaars focussen zich steeds meer op deze waarde. Immers stimuleert een groene buiten- én binnenruimte de productiviteit, welzijn, tevredenheid, creativiteit en gezondheid van werknemers. Ontwikkelaars en bedrijven (als eindgebruikers) zijn niet meer enkel tevreden met een groene tuin, maar kijken verder. Een gezonde integrale leefomgeving waarbij ecologie, interieurgroen, klimaatadaptatie, mobiliteit en herbruik van materialen centraal staan wordt steeds belangrijker.

We mogen dus concluderen dat leefklimaat geen loos begrip meer is en dat het bewustzijn op dit thema veel groter is geworden. En nu? Ik zeg doorpakken! Ontwikkelaars zullen vanuit commercieel oogpunt steeds meer natuurinclusief bouwen, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen gemeentes hierop investeren. Doorpakken kan door samenwerking met groenpartners, het meenemen van de eindgebruiker (begrip voor de afwegingen hierin), beoordelingscriteria bij aanbestedingen hierop afstemmen en integraal denken (bouwteams, samenwerking). Pas dan gaan we écht resultaat zien!

Wat betekent leefklimaat voor Dolmans Landscaping Group?

We zijn van nature doeners. Zo hebben we binnen onze vestigingen van Pius Floris Boomverzorging sinds kort meerdere adviseurs Natuur en Ecologie aan het werk, zorgen onze ontwerpers van Dolmans L+P Ontwerpers en Adviseurs ervoor dat alle ontwerpen getoetst worden op de kernwaardes natuurinclusief, ecologie en klimaatadaptatie en is de toegevoegde waarde van onze nieuwe joint venture Intergroen gericht op het welzijn van de eindgebruikers. Verder heeft onze deelname aan Greendeals ervoor gezorgd dat circulariteit een vaste waarde is binnen ons gehele bedrijf. Zowel binnen onze eigen bedrijfsvoering als in het advies, ontwerp, uitvoering en beheer bij onze opdrachtgevers. Ook hebben we binnen Dolmans Landscaping Services op verschillende onderhoudsprojecten het regulier onderhoud op eigen initiatief omgevormd tot ecologisch beheer. Dit betekent dat we het beheer zo gaan aanpassen dat bepaalde flora- en faunadoelsoorten tot ontwikkeling komen en groenstromen circulair worden verwerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de High Tech Campus Eindhoven, waarbij wij een actieve bijdrage leveren aan hun missie; HTCE als meest duurzame campusterrein van Europa in 2025.

Geen woorden, maar daden

Ik denk dat we binnen onze branche bewust moeten inspelen op het thema leefklimaat. Dus niet voor lief nemen, maar er actief mee aan de slag en vooral doorpakken. Dat doen we niet alleen bij de High Tech Campus in Eindhoven, maar ook voor projecten bij o.a. gemeentes Amsterdam, Haaren Tilburg, Deurne en Arnhem.

Ben je benieuwd op welke manier we bij deze projecten invulling geven aan het thema leefklimaat? Of wil jij samen sparren over dit thema ? Laat een berichtje achter en ik ga graag met je in gesprek!

Samen beter voor buiten.

Mart Hoppenbrouwers
Commercieel directeur Dolmans Landscaping Group