Skip to main content

Investeren in biodiversiteit betekent win-win voor bedrijf en omgeving

By 21 september 2018Nieuws

Dolmans Landscaping Services heeft op 20 september jl. de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om de biodiversiteit op bedrijfsterreinen te verhogen.

Guido Renders, regiomanager Dolmans Landscaping Services België: “Wij vinden de nieuwe Green Deal belangrijk omdat we geloven dat het ecologisch beheer van de buitenruimte de toekomst is. Als we nog lang aan groenbeheer willen doen, zal het vooral anders moeten dan we vandaag de dag doen. Daarom willen we graag ondersteuning bieden aan bedrijven die interesse hebben en ook willen meewerken aan een betere buitenruimte. ‘Samen beter voor buiten’ is niet voor niets onze pay-off.” 

Guido Renders, regiomanager Dolmans Landscaping Services België, ondertekent de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Voordelen voor bedrijf en omgeving
Investeringen in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgen voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het “groenblauwe netwerk” en zorgen zo voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen. Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt dus de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners.

Over Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit
Meer dan 110 bedrijven, organisaties en (lokale) besturen engageren zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen. Ongeveer 1.250 hectare aan bedrijventerreinen wordt tegen september 2021 met permanente of tijdelijke natuur ingericht. Het departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en het studiebureau Corridor namen het initiatief voor deze Green Deal

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit is de vierde Green Deal in Vlaanderen. De Green Deals zijn een initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken.