Skip to main content

Nieuw partnership voor groenonderhoud op Chemelot

By 4 april 2018Nieuws

Ook de komende vijf jaar gaan we, samen met Balanz Facilitair en Donkergroen, het groenonderhoud en de gladheidsbestrijding op de Limburgse chemiesite Chemelot verzorgen.  

Zo’n vijf jaar geleden zijn Dolmans Landscaping Services, Balanz Facilitair en Donkergroen via een reguliere aanbesteding door Chemelot geselecteerd. Doelstelling was toen om op het vlak van groenonderhoud en gladheidsbestrijding continuïteit te creëren voor een acceptabel prijsniveau. Halverwege 2017 is met deze drie partijen gesproken over een verdergaand partnerschip, waarbij de ambities op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen & innovatie centraal stonden.

In het kader van de genoemde ambities vond afgelopen maart een kick-off meeting plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle groenpartners toegelicht op welke wijze zij al een bijdrage leveren aan de ambities: CO2-reductie, opwekken van eigen energie door zonnecollectoren, circulariteit op het gebied van afvalstoffen en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is er gesproken over toekomstige ontwikkelingen en de wijze waarop innovatie bewust in onze gezamenlijke bedrijfsprocessen gaat worden ingezet, zonder opnieuw het wiel uit te vinden. Ook zijn er ideeën voor technische innovaties met elkaar gedeeld om in de komende maanden uit te werken en gezamenlijk succesvol uit te rollen.