Bestrijding Japanse Duizendknoop gemeente Arnhem

In gemeente Arnhem zijn we gestart met het aanpakken van de Japanse Duizendknoop met verschillende methoden zoals frequent maaien, afgraven en elektrocutie. Na het vergelijk van de resultaten over een heel groeiseizoen is met name elektrocutie de meest effectieve methode gebleken. Daarom is in samenspraak met de gemeente Arnhem voor het volgende seizoen gekozen voor elektrocutie als eerste methode