Groen schoolplein Brederoschool in Groningen feestelijk geopend

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) heeft het nieuwe klimaatadaptieve schoolplein van de Brederoschool in Groningen geopend. Dit schoolplein laat zien wat je met kleine ingrepen al kunt doen om ervoor te zorgen dat leerlingen minder last hebben van hitte, droogte en wateroverlast. Het plein is daarnaast een uitbreiding van het bestaande buitenlokaal voor natuureducatie.

Dolmans Lanscaping Services heeft de opdracht gekregen voor het ontwerpen en het realiseren van een groen schoolplein voor de Brederoschool in Groningen. Het klimaatadaptieve schoolplein van de Brederoschool is een samenwerking tussen Dolmans Landscaping Services, de Gemeente Groningen, Klimaatadaptatie Groningen en IVN Natuureducatie.

Wij hebben het ontwerp en de aanpassingen aan het vernieuwde schoolplein gerealiseerd, in samenwerking met de kinderen, zij hebben meegedacht over het ontwerp en zijn met uiteenlopende ideeën gekomen voor het vergroenen van het plein. We willen hiermee laten zien dat je niet direct je hele schoolplein hoeft aan te pakken, maar ook gewoon klein kunt beginnen. Bijvoorbeeld met een groenstrook. Daarvoor hoef je maar 4m2 stenen uit het plein te halen en er beplanting in te zetten.

Het schoolplein is voorzien van regentonnen, groenstroken, klimplanten, een vernieuwde moestuin en bomen. Dit zijn allemaal elementen die het schoolplein groener én klimaatadaptief maken. Het zorgt ervoor dat de kinderen minder last hebben van de hitte, de droogte en het wateroverlast. We hebben voor de bomen die zijn geplant treetags laten maken, die geven aan wat de waarde van de bomen is als ze volgroeid zijn om zo de waarde van de bomen te laten zien.