Koningsspil Oosthuizen

Dit voorjaar hebben de kinderen van OBS De Koningsspil in Oosthuizen hun nieuwe groene schoolplein geopend. En dat was hard nodig, het oude schoolplein was een veredelde parkeerplaats. Na een jaar van voorbereiden, ideen opdoen en het benodigde geld binnen halen is het nu een groen speelparadijs waar voor alle kinderen iets leuks te doen is. Van spelen in de zandbak, voetballen, chillen in de chillhoek, zitten in het gras of de wilgentunnel.

Dolmans Landscaping heeft het hele proces van planvorming, ondersteuning in zoektocht naar fondsen en subsidies en realisatie verzorgd.