Van een saai grijs tegelplein naar een groen en uitdagend speelplein

Het schoolplein van OBS de Koningsspil in Oosthuizen is omringt door weilanden aan de rand van het dorp. Ondanks de mooie ligging bestaat het schoolplein vooral uit tegels met een paar speeltoestellen. In de zomer ligt het schoolplein de hele dag in de zon waardoor de temperaturen kunnen oplopen naar tropische waarden en kinderen er niet graag spelen. Het schoolplein is verzakt. Dit is de reden om werkzaamheden uit te voeren, en direct een aanleiding voor de school om het schoolplein aan te pakken.

Een groen schoolplein met uitdaging, groene elementen en bomen voor de noodzakelijke schaduw

Obs De Koningsspil heeft Dolmans gevraagd om dit hele traject te begeleiden en uit te voeren. Samen met onze coach die aan dit project gekoppeld is zijn de wensen van de schoolleiding en de kinderen geïnventariseerd en is een ontwerp gemaakt. Het schoolplein zal een groen schoolplein worden met uitdaging, groene elementen en bomen voor de noodzakelijke schaduw in de zomer. Ook de wens van een groter voetbalveld hebben wij in dit ontwerp opgenomen. Aangezien een groot deel van de tegels verwijderd worden en daar natuurlijke ondergrond voor in de plaats terugkomt, draagt het nieuwe schoolplein bij aan de klimaatdoelen waar iedere gemeente aan moet voldoen.

Naast het maken van het ontwerp coördineren wij de zoektocht naar financiële middelen om het budget voor het schoolplein rond te krijgen. Hiervoor hebben wij onder andere een aanvraag gedaan bij het Waterschap HHNK die jaarlijks een wedstrijd organiseert om schoolpleinen te vergroenen. OBS de Koningsspil is een van de winnaars en krijgt een mooie bijdrage van €10.000,00 voor de realisatie van het schoolplein. Daarnaast gaan we actief op zoek naar ander financiële mogelijkheden zoals het benaderen van lokale ondernemers, het houden van een statiegeldactie bij de lokale Plus supermarkt, het organiseren van een fancy fair met loterij en indien dat mogelijk is een sponsorloop.

De werkzaamheden starten dit najaar.

Huidig schoolplein

Ontwerp