Per 27 april 2020 hebben we het oppervlaktewater van Waterschap Vechtstromen terug in onze portefeuille. We mogen, na een aanbestedingstraject met een PSO30+ eis, de exotische waterplanten uit het oppervlaktewater van Waterschap Vechtstromen gaan bestrijden. Onze kennis en kunde en onze bestrijdingsmethode paste beter binnen de wensen van het waterschap.

We gaan de exotische waterplaten zoals de Grote Waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid handmatig bestrijden. Met bootjes varen we boven de exoten en trekken we de stengels inclusief wortels uit het water. Het resultaat is vele malen beter dan afmaaien, waarbij de exoot juist nog meer gestimuleerd wordt om zich te verspreiden.