Renovatie

Zaanse volkspark

In het najaar en de winter is de beplanting gerooid, de te behouden bomen zijn gesnoeid, de beschoeiing en de drainagekoffer langs het fietspad zijn aangebracht. De grondstructuur werd verbeterd door middel van het diepspitten van de plantvakken tot een diepte van 70 cm. Gelijktijdig werd Substrado BBV door het plantvak verwerkt, waardoor een homogeen grondmengsel ontstaat. Rondom de te behouden bomen werd de grondstructuur verbeterd met behulp van de TFI 4000 methode. In het voorjaar is gestart met de aanplant van de beplanting en het gazon wordt weer in beeldkwaliteit A+ conditie gebracht met behulp van een bemestingsplan.