Mart Hoppenbrouwers

Ook deze maand praat Mart je graag bij over nieuwe ontwikkelingen en projecten binnen onze organisatie. Projecten die aansluiten bij onze identiteit, namelijk: ‘Omgevingsgerichte focus op het aanbieden van een totaalpakket, met een sociaal gezicht.’ Hierover een overzicht van projecten waar de komende maanden mee aan de slag gaan / zijn gegaan. 

1. Kerngroep DPI in het leven geroepen voor de doorontwikkeling van Dolmans Project Insights

Op een innovatieve manier én met een omgevingsgerichte aanpak de klant ontzorgen op integrale onderhoudscontracten, dat is het doel van Dolmans Project Insights. Om Dolmans Project Insights verder te ontwikkelen en uit te rollen is sinds augustus 2019 de kerngroep DPI actief. Deze groep bestaat uit Gerard Haven, Jules Vliegen, Tom Banning, Thomas Timmermans en ik. Gezamenlijk worden activiteiten en acties bedacht en uitgewerkt. De belangrijkste doelstellingen op dit moment zijn:

  • Door ontwikkelen DPI aan de hand van ervaringen en gebruik.
  • Problemen oplossen en ‘kinderziektes’ verhelpen.
  • Eerste helpdesk en inrichten nieuwe DPI-projecten.
  • Nieuwe toepassingen toevoegen.
  • Omschrijven in PvA’s bij aanbestedingen.
  • Bij opdracht project in DPI implementeren.
  • Rapportageformats ontwikkelen (pdf).

Aanmelden voor de kerngroep DPI?
Uiteraard kijken we gedurende de komende maanden of deze groep uitgebreid gaat worden. Ben jij enthousiast? En wil jij je aanmelden voor deze kerngroep? Dat kan altijd! Stuur dan een e-mail naar mij: mart.hoppenbrouwers@dolmanslandscapinggroup.com

2. Groene Schoolpleinen

‘Groen voor en met de Omgeving’ staat centraal binnen onze organisatie.  Begin 2019 is daarom een belangrijke focus gelegd op ‘Bewegen en Beleven’ en hebben we een onderscheidend concept op de markt gebracht voor groene schoolpleinen. De toegevoegde waarde van de Dolmans groene schoolpleinen is gebaseerd op ‘ontzorging’ en de 8 principes van een succesvol groen schoolplein. Inmiddels is onze brochure gereed, de website live én hebben we al een aantal mooie, groene pleinen aangelegd.

3. Samenwerking IVN en aanleg Tiny Forests

Onder het mom van ‘Groen voor en met de Omgeving’ hebben we ook de samenwerking met IVN versterkt. IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. De samenwerking is ontstaan in Beilen en inmiddels uitgebreid naar een landelijke samenwerking, waarbij we verschillende Tiny Forests hebben aangelegd in Goes, Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch en Hulst. Ook waren we aanwezig op de conferentie ‘Kind en Natuur’, georganiseerd door het IVN.

4. Dolmans Landscaping behaalt primeur voor elektrocutie van Duizendknoop in België

We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve mogelijkheden om zo duurzaam mogelijk te werken. Zo hebben we onlangs voor het eerst op grote schaal elektrocutie toegepast op de Japanse Duizendknoop. Een milieuvriendelijke methode die ook kan worden ingezet bij andere invasieve exoten. De eerste resultaten zijn enorm positief én haalde zelfs de Nederlandse televisie en de Belgische krant.

<video Ben Buyvoets>

5. Samenwerken in een bouwteam voor beter resultaat

Dolmans L+P Ontwerpers en Adviseurs voert steeds meer projecten uit in bouwteams. Bij een bouwteam is er sprake van een samenwerking tussen opdrachtgever en één of meerdere deskundigen. Omdat er binnen een bouwteam vroegtijdig informatie uitgewisseld en gedeeld wordt, kent deze manier van samenwerken vele voordelen. Dolmans L+P geeft invulling aan de projectdoelstellingen door het versterken van eigen expertise met de specialismen van andere Dolmans-bedrijven en/of netwerkbedrijven. Hierbij worden thema’s als duurzaamheid en ecologie meegenomen. Met de opdrachtgever komen we in de voorbereiding van een project al in contact en komen we samen tot een ontwerp. Vervolgens voeren wij het volledige proces van A tot Z uit, waarbij het resultaat en de kosten vaststaan. Zo hebben we de afgelopen maanden in Amsterdam, Eerstel en Tilburg projecten gerealiseerd in bouwteams.

Benieuwd hoe we dit aanvliegen? Neem dan contact op met Fred Knibbeler: fred.knibbeler@dolmanslp.com.