Skip to main content

What’s news? Projecten in uitvoering

By 14 december 2020december 17th, 2020DOLnieuws

1. Professioneel groenonderhoud van de Gemeente Maastricht

We mogen het professioneel groenonderhoud verspreidt over een aantal jaren van de Gemeente Maastricht uitvoeren. We voeren elke deelopdracht met grote omgevingssensitiviteit uit. We vervangen en onderhouden het groen in de stad met minimale inspanning voor de gemeente en minimale overlast voor omwonenden en weggebruikers. Hierbij maken wij gebruik van ons nieuwe instrument, het innovatieve online dashboard Dolmans Project Insights Maastricht (DPI Maastricht). DPI Maastricht geeft de betrokkenen van de gemeente 24/7 inzicht in het verloop en het resultaat van elke deelopdracht. Daarnaast stellen we middels een BLVCP-scan vast welke maatregelen nodig zijn op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie en Participatie om draagvlak en medewerking te creëren bij de omwonenden.

2. Dolmans Landscaping Group heeft de landelijke aanbesteding voor het COA gewonnen

Dolmans Landscaping Group heeft de aanbesteding voor het groenonderhoud voor alle COA-locaties in heel Nederland gewonnen met de hoogte EMVI-score.

De subgunningscriteria zijn te verdelen in drie criteria: Milieu, Kwaliteitsborging en Social Return. De highlights van de scores per kwalitatief subgunningscriterium zijn als volgt:

De vertaling en koppeling van ons milieubeleid naar de meerjarenstrategie van het COA. Met extra informatie over onder andere onze unieke aanpak ten aanzien van de circulariteit en de biodiversiteit. We borgen onze kwaliteit door een duidelijke omschrijving over de te nemen stappen en ons online DPI platform waarmee we 24/7 beschikbaar zijn voor het COA en de kwaliteitsborging, risico’s en klachtenprocedure vastleggen. Werkzaamheden worden hierdoor periodiek gecontroleerd. Daarnaast is onze ervaring met personeel met afstand tot de arbeidsmarkt en de PSO 30+ certificering waarmee we koploper op het gebied van inclusief werkgeverschap zijn een pluspunt.

Mart Hoppenbrouwers: “Het meest trots ben ik op de manier waarop we samengewerkt hebben tijdens het tenderproces. Letterlijk elke vestiging heeft haar steentje bijgedragen en elk lid van het tenderteam heeft een tomeloze energie getoond om zowel tot het beste plan van aanpak als de beste prijsstelling te komen. Het leuke is dat we terugkijken op een mooie samenwerking met COA en dat we die na een aantal jaar weer mogen oppakken.”

Gerard Haven zal als landelijke projectmanager het project coördineren.

3. WELL keurmerk en Terreinlabel voor Prologis in Eindhoven

Door de opdracht van Prologis in Waalwijk van vorig jaar hebben we namens Dolmans Landscaping Services Brabant en Dolmans L+P Ontwerpers en adviseurs ook bij Prologis in Eindhoven het groen rondom het distributiecentrum mogen ontwerpen en uitvoeren. De contouren van de verhardingen waren op voorhand vastgelegd. Wij hebben de invulling van de “resterende” groenruimtes mogen ontwerpen met een duurzaamheidsambitie Breeam Outstanding en een WELL certificering. Hierbij lag de focus op de hoofdentree welke gecombineerd is met een verblijfstuin en een tweetal kleinere verblijfstuinen elders op het terrein. Deze tuinen doen dienst om tijdens de pauzes te ontspannen in de buitenlucht.

De focus vanuit BREEAM-NL LE4 is gericht op het treffen van inrichtingsmaatregelen t.b.v. het duurzame medegebruik van de te ontwikkelen buitenruimte gericht op inheemse plant- en diersoorten. Om inzicht te krijgen welke planten en dieren er voorkomen op de projectlocatie en de omgeving is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit document zijn de exacte plantsoorten bepaald, welke een bijdrage leveren aan de natuur voor zowel de flora als fauna. Vanuit groenoogpunt hebben wij een verrijking geleverd aan de omgeving op een industrieterrein!

Begin 2021 zullen we samen met de opdrachtgever het terrein  ‘certificeren’ door middel van het toebedelen van het ‘NL Terreinlabel’. We blikken terug op een leuke samenwerking waarbij we vanaf het eerste ontwerpmoment tot en met de uitvoering betrokken zijn geweest. In het ontwerpproces is er intensief contact geweest tussen Dolmans L+P Ontwerpers en adviseurs en Dolmans Landscaping Services Brabant voor een integrale afstemming van ontwerp en uitvoering. Hierbij zijn zaken zoals calculatie/aanlegkosten, materiaalkeuzes, planning & uitvoering in een vroegtijdig stadium besproken, zodat we later tijdens de uitvoering niet voor verrassingen komen te staan.  Een mooi voorbeeld hoe we samen met elkaar vanuit de verschillende disciplines/vestigingen samen werken om tot het beste resultaat te komen.

4. Aanleg plantsoen basisschool De Vuurvogel

In het Kroonwijkplantsoen in Malden komt het nieuwe schoolgebouw van basisschool De Vuurvogel. Naast de bouw van de nieuwe school wordt ook het plantsoen opnieuw ingericht en krijgt het een parkachtige uitstraling. In november zijn wij, Dolmans Landscaping Services Oost, gestart met de werkzaamheden rondom de nieuwe school.

Dit project is tot stand gekomen door een mooie samenwerking tussen Dolmans Landscaping Services Oost en Dolmans L+P Adviseurs en Ontwerpers en de gemeente Heumen die als bouwteam het definitief ontwerp hebben omgezet naar een uitvoeringsontwerp en raming. Dolmans voert het werk uit in samenwerking met Infrascoop uit Cuijk waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Naar verwachting is het project afgerond in februari 2021. Dit is weer een mooi voorbeeld van ‘Samen beter voor buiten!’

5. Groen en Infra in Duivendrecht

Dolmans Wieringen Prins legde een natuurlijke speeltuin aan, plantte binnentuinen voor de woningbouw aan én kreeg als extra opdracht van de gemeente het onderhouden van de ecologische oever. Hiervoor maakten we een Ijsvogelwand en insectenhotels, werden nestkasten geplaatst voor vogels en vleermuizen en zijn er talloze bloemen ingezaaid welke over een half jaar zichtbaar zullen worden. Michael kan niet wachten het eindresultaat aan jullie te laten zien!

6. Veilige fietspaden op de mergellandroute

In opdracht van Heijmans werkt Dolmans Landscaping Services Limburg mee aan een traject van de mergelland route in Gemeente Eijsden/Margraten. Het fietspad wordt gescheiden van de rijbaan om zo de veiligheid van de fietsers te waarborgen. Dolmans is binnen het project verantwoordelijk voor het aanleggen van de groenvoorzieningen. Rick vertelt in de video hiernaast wat het project exact inhoud.

7. Aanleg Bella Vistapark

Van voormalig fabrieksterrein naar een groene woonwijk midden in Amsterdam. Het Amstelkwartier is een nieuwe wijk tussen de Spaklerweg en de Duivendrechtsevaart. Hier ontstaat een gevarieerde groene buurt om te wonen, te werken en te recreëren. In de tweede fase van dit project is de aanleg van het nieuwe buurtpark opgenomen, het Bella Vistapark. Dolmans Wieringen Prins heeft de inrichting van dit nieuwe park gerealiseerd. Hieronder een sfeerimpressie: