Het kost extra energie om dan weer opnieuw aan de slag te gaan.  Hier is dus nog behoorlijk winst te behalen voor de gemeenten met name op het gebied van ontschotten.
PSO30+ Certificering voor alle vestigingen
1 jun 2021
DLG
Landelijk

PSO 30+ certificaten voor alle vestigingen van Dolmans Landscaping Group, want sociaal ondernemen is een dikke meerwaarde voor je bedrijf!

Norm

Dolmans Landscaping Group heeft ruim 250 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Hiermee voldoet Dolmans Landscaping Group aan de kwantitatieve norm waarbij ook de kwaliteit en duurzaamheid van de plaatsing wordt meegenomen in het verkrijgen van het PSO 30+ certificaat. De vestigingen in Bunde, Maastricht, Venray, Haaren, Nuenen, Duiven, Beilen, Goes, Amsterdam ontvingen het certificaat. Daarnaast hebben sinds 2019 ook twee vestigingen van Dolmans Landscaping in België, met zogenaamde maatwerkafdelingen, een soortgelijke certificering.

Boven zichzelf uitstijgen

De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vraagt van het bedrijf begeleiding en aansturing, maar levert daarnaast ook veel op. De Dolmans vestigingen kunnen bouwen op zeer gemotiveerde medewerkers die boven zichzelf uitstijgen en meer opleveren dan waar ze in eerste instantie voor ingeschat werden. Peter Grobbee (directeur van onder andere de sociale bedrijven Dolmans Monsdal) neemt ons mee op de werkvloer. “Ik begeef me regelmatig onder de medewerkers en word enorm blij van alle waardering die ze uitspreken voor hun werk en ons bedrijf. Mensen zijn vooral blij met de kans die ze geboden krijgen en de ontwikkeling die ze doormaken. Het gaat om mensen die vaak thuis geen uitgebreid sociaal netwerk hebben en in sommige gevallen zelfs in een isolement zitten. Door ze de kans te geven weer onderdeel te worden van de maatschappij bloeien ze op.”

Yuri Starrenburg, directeur PSO-Nederland: “Door vol in te zetten op sociaal ondernemen heeft Dolmans Landscaping Group voor haar volledige organisatie een PSO 30+-certificering weten te behalen. Hiermee is Dolmans een landelijk opererende sociale onderneming en een koploper op het gebied van inclusief ondernemerschap.

Mes snijdt aan twee kanten

Net zoals bij veel andere bedrijven die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen ook veel nieuwe mensen bij Dolmans binnen met een lage loonwaardebepaling. Deze bepaling geeft aan hoe productief iemand wordt ingeschat. Door de goede begeleiding binnen het bedrijf en een juiste teamsamenstelling stijgen ze volgens Peter Grobbee binnen Dolmans Landscaping Group al snel boven zichzelf uit. “Dat is winst voor de ondernemer én winst voor de medewerker. Bovendien is er op langere termijn winst voor de maatschappij omdat de gemeente geld bespaart op uitkeringen.”

Niet vanzelfsprekend

Waarom is sociaal ondernemen dan toch nog niet vanzelfsprekend voor bedrijven en overheden? Je ziet in de praktijk dat bij het wegzetten van opdrachten geld en tijd leidende principes zijn. Vaak wordt er wel een procentuele verplichting meegegeven voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar worden de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn niet ingevuld. Sociaal ondernemen is minimaal even duur of zelfs duurder. Zo’n medewerker heeft misschien wel een lager loon, maar zijn productie ligt ook lager. Daarnaast is er een goede begeleiding nodig, dat kost tijd en uiteindelijk ook weer geld. 

Uitdagingen

Voor bedrijven, zoals Dolmans Landscaping Group, die volledig inzetten op sociaal ondernemen is dit best een uitdaging als het gaat om het meedingen naar opdrachten. “De financiële winst van sociaal ondernemen komt vooral ten goede aan de gemeente doordat iemand uit de ‘kaartenbak’ gaat. Ondanks dit voordeel merken we dat gemeenten vaak nog niet inzetten op sociaal ondernemen en bij het wegzetten van opdrachten gaan voor de laagste prijs”, legt commercieel directeur Mart Hoppenbrouwers uit.

Ontschotten

Deze houding komt voort uit het feit dat ruimtelijke en sociale budgetten bij gemeenten los van elkaar staan. Dit heeft als gevolg dat er vaak tijdelijk onvoldoende werk is en mensen die aan het werk waren weer terug in de uitkering belanden. Het kost vervolgens extra energie om dan weer opnieuw aan de slag te gaan. Volgens Hoppenbrouwers is hier nog behoorlijk winst te behalen voor de gemeenten met name op het gebied van ontschotten. “Daarom gaan we proactief in gesprek met gemeentes om hen te attenderen op deze meerwaarde. Er zijn gelukkig steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Daardoor ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Lang leven de bomen is een belofte aan de klant en de generaties na ons.

Tegen chemische onkruidbestrijding

Vier grootste groenbedrijven blijven gezamenlijk strijden tegen chemische onkruidbestrijding. Begin december 2020 is het verbod op pesticiden (o.a. glyfosaat) opgeheven door de rechtbank, en mogen overheden en bedrijven dit weer gebruiken. Deze uitspraak is nog niet bindend omdat de cassatietermijn en eventuele uitspraak van de Hoge Raad moet worden afgewacht.

We denken graag mee

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de marketingafdeling van Dolmans Landscaping Group: 043-365 92 92 / 06-30400453