Oog voor meer
dan groen

Dolmans Monsdal

Voortgekomen uit strategische samenwerkingen met/door overnames van regionaal- en sociaalwerkende groenbedrijven. Samenwerkingen die ervoor zorgen dat hoogwaardige hovenierskennis gecombineerd wordt met ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Investeren in
groen, investeren
in mensen

Veel van onze medewerkers zijn mensen die niet makkelijk aan een baan komen. We bieden hen een baan binnen een reguliere werkomgeving. Door professionele begeleiding en opleiding kunnen zij zich ontwikkelen tot vakkrachten. Via Dolmans Monsdal verzeker je je van perfect beheer van jouw buitenruimte en geef je tegelijkertijd invulling aan jouw ambities op het gebied van duurzaam ondernemen.

Duurzaam integraal beheer van de buitenruimte

We ontzorgen gemeenten, bedrijven en instellingen door het integrale beheer van hun buitenruimte over te nemen. Ontwerp, aanleg en onderhoud van de groene ruimte, verhardingen, wegmeubilair eveneens gladheidsbestrijding maken deel uit van onze dienstverlening. Totaalservices dus. En alles in één hand!

Duurzaam integraal beheer van de buitenruimte

Het team

Wiel Baadjou

accountmanager Limburg

+31 (0)6 26 240 921

Sven Willems

projectleider

+31 (0)6 26 240 987

Jim Odekerken

projectleider

+31 (0)6 26 240 986

Erwin Boertien

vestigingsleider

+31 (0)6 26 240 958

Thum Deliegé

projectleider

+31 (0)6 26 240 985

Ad Evers

hoofd bedrijfsbureau

+31 (0)6 26 240 964

Kamiel Daemen

HR adviseur

+31 (0)6 11 315 944

Monique Luijten

Secretarieel-/administratief medewerkster

+31 (0)433 030 063

Peter Grobbée

regiodirecteur Noord-Oost Nederland

Daan Camps

vestigingsleider

Geert Huijs

projectleider

+31 (0)6 12 996 316

Constant van der Bloemen

projectleider

+31 (0)6 51 416 960

Léon Meijers

projectleider

Cecile van de Geer

hr functionaris

+31 (0)6 22 953 418

Stefan Verhaegh

coördinator facilitair & KAM

Theis van Glabbeek

werkvoorbereidercalculator & boomtechnisch adviseur

Klanten waar we
trots op zijn