Skip to main content

Oog voor meer
dan groen

Dolmans Monsdal

Voortgekomen uit strategische samenwerkingen met/door overnames van regionaal- en sociaalwerkende groenbedrijven. Samenwerkingen die ervoor zorgen dat hoogwaardige hovenierskennis gecombineerd wordt met ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Investeren in
groen, investeren
in mensen

Veel van onze medewerkers zijn mensen die niet makkelijk aan een baan komen. We bieden hen een baan binnen een reguliere werkomgeving. Door professionele begeleiding en opleiding kunnen zij zich ontwikkelen tot vakkrachten. Via Dolmans Monsdal verzeker je je van perfect beheer van jouw buitenruimte en geef je tegelijkertijd invulling aan jouw ambities op het gebied van duurzaam ondernemen.

Duurzaam integraal beheer van de buitenruimte

We ontzorgen gemeenten, bedrijven en instellingen door het integrale beheer van hun buitenruimte over te nemen. Ontwerp, aanleg en onderhoud van de groene ruimte, verhardingen, wegmeubilair eveneens gladheidsbestrijding maken deel uit van onze dienstverlening. Totaalservices dus. En alles in één hand!

Duurzaam integraal beheer van de buitenruimte

Klanten waar we
trots op zijn