DLG  Nieuwsbericht  Strukton Rail beheer  1
Strukton Rail en Dolmans tekenen contract bermbeheer Limburg
5 okt 2023
DLG
Limburg

Dolmans is het komende jaar verantwoordelijk voor het volledige bermbeheer langs het spoor in Limburg. Trots zijn wij op dit mooie project! Het tekenen van het contract werd dan ook een officieel moment waarbij alle verantwoordelijken voor dit project elkaar opnieuw ontmoetten. Patrick van Dongen (Businessline Manager Strukton) en Joep Caris (COO Dolmans Landscaping Group) tekenden het contract.

DLG  Nieuwsbericht  Strukton Rail beheer  7     DLG  Nieuwsbericht  Strukton Rail beheer  6
Roy Peeters (Uitvoerder Strukton Rail), Luuk Kurvers (Projectmanager Strukton Rail), Mischa Gubbels (Projectleider Dolmans Landscaping Services Limburg), Joep Caris (COO Dolmans Landscaping Group), Giel Heijnen (Senior Projectleider Dolmans Landscaping Services Limburg), Patrick van Dongen (Business Line Manager Strukton Rail) en Chris Schmetz (Voorman Dolmans Landscaping Services Limburg) 

De samenwerking

Medio juli kwam het verzoek van Strukton Rail binnen om per september het bermbeheer over te nemen van de vorige groenaannemer. Door snel schakelen, flexibiliteit van beide partijen en de openhartigheid waarmee dit proces werd ingegaan konden snel concrete stappen worden gemaakt. Inzicht krijgen in het werk, de calculatie voor het werk doornemen, om tafel met de bestaande partij om te spreken over overname van specifieke materieelstukken en twee van diens medewerkers. Het volgde elkaar allemaal in rap tempo op. Zowel vanuit Strukton Rail als Dolmans was er een sterke wil om tot overeenstemming te komen. Door de inzet van alle betrokkenen is het gelukt op per 1 september te starten met het bermbeheer.

Luuk Kurvers (Projectmanager Strukton): ‘Half juli hebben wij Dolmans gevraagd om vanaf september te starten met het bermbeheer. We zijn ontzettend blij dat we op zulke korte termijn zaken hebben kunnen doen en hebben dan ook het volste vertrouwen in de samenwerking.’

Patrick van Dongen (Businessline Manager Strukton): ‘Heel mooi dat we op zo’n korte termijn tot deze samenwerking zijn gekomen. De eerste ervaringen bevestigen ons goede gevoel en we verwachten dan ook samen een mooi contract waar te kunnen maken’. 

DLG  Nieuwsbericht  Strukton Rail beheer  2

Wat is bermbeheer?

Groenwerkzaamheden langs het spoor moeten gladde sporen voorkomen en zorgen dat machinisten genoeg overzicht hebben. Bomen en struiken die te dicht bij het spoor staan worden gesnoeid of gekapt om te voorkomen dat takken of struiken op het spoor waaien of in de bovenleiding terechtkomen. Ook voor de sociale veiligheid is het belangrijk dat er geen hang- en schuilplekken ontstaan en dat er goed zicht rondom het spoor is. Daarnaast moet het spoor goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten. 

DLG  Nieuwsbericht  Strukton Rail beheer  5

Wat is de toegevoegde waarde van Dolmans?

Grootschalig onderhoud en beheerswerkzaamheden in het groen zijn ons natuurlijk niet vreemd. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Voor deze opdracht hebben verschillende medewerkers een bijscholing via ProRail gevolgd. Uit het tot stand komen van de samenwerking is gebleken dat wij snel en slagvaardig kunnen handelen en daarnaast kennis van bermbeheer meenemen uit het verleden. Een opdracht die ons uitstekend past!

DLG  Nieuwsbericht  Strukton Rail beheer  4

DLG  Nieuwsbericht  Pepijn Reijnders nieuwe CEO en Erwin Janssen in RvC

Pepijn Reijnders nieuwe CEO en Erwin Janssen in RvC van Dolmans Landscaping Group

Beste klanten en relaties,
In de afgelopen decennia zijn jullie als klant en/of relatie van groot belang geweest voor Dolmans Landscaping Group! We hebben met en voor jullie waardevolle projecten gerealiseerd, en als CEO ben ik enorm dankbaar voor deze mooie samenwerking. Zonder jullie was ons bedrijf niet één van de grotere en gerespecteerde groenbedrijven op de Nederlandse en Belgische markt geworden.

Belangrijke aandachtspunten in de bouwteamfase van het project waren: de samenwerking met de opdrachtgever.

Durf samen te kiezen voor bouwteams!

Ook in de groensector wordt steeds vaker in bouwteamverband gewerkt. Hierbij is er geen bovenliggende partij die de overhand heeft of individueel verantwoordelijk is voor de te nemen besluiten. Dit zorgt er bij een goed werkend bouwteam voor dat alle aspecten gedegen worden belicht in de ontwerpfase en daarmee veel onvoorziene problemen kunnen worden voorkomen tijdens de realisatie.

We denken graag mee

Heb je een vraag of wil je in contact komen met een van onze bedrijfsonderdelen, vestigingen of met het hoofdkantoor? Druk op de onderstaande knop om naar de contactpagina te gaan.