Skip to main content

Samenwerken in bouwteams voor beter resultaat

By 17 december 2019Nieuws

Werken in bouwteamverband neemt in populariteit toe. Aanbestedende diensten voeren steeds meer projecten uit in bouwteams. Bij deze contractvorm is er sprake van een samenwerking tussen de opdrachtgever en één of meerdere deskundigen. Er wordt vroegtijdig informatie uitgewisseld om tot een goed resultaat te komen. Met deze aanpak kunnen we klanten vele voordelen bieden. Fred Knibbeler, Dolmans L+P Ontwerpers en Adviseurs, legt uit waarom.

Fred Knibbeler, Dolmans L+P Ontwerpers en Adviseurs

“Opdrachtgevers, zowel publiek als privaat, kampen met hetzelfde probleem: ze hebben het gevoel dat ze de regie bij opdrachten (deels) verliezen. Verschillende bedrijven worden ingeschakeld, die vervolgens achter elkaar werkzaamheden uitvoeren. Dit zorgt vaak voor dubbele kosten in de uitvoering en kan hoge faalkosten met zich meebrengen. “Een gemiste kans”, zegt Fred Knibbeler regiomanager Dolmans L+P Ontwerpers en Adviseurs. Aanbesteden via een bouwteamcontract biedt hiervoor de oplossing.

Succesvolle bouwteamproject in gemeente Tilburg
Fred: “De herinrichting van het Quirijnpark en het Reeshofpark in Tilburg is een goed voorbeeld van een project, waarbij we gebruik hebben gemaakt van een bouwteam.” In het plan van aanpak moest het proces, met totaalontzorging van de opdrachtgever als doel, van A tot Z beschreven worden. Dit proces bevatte de inventarisatie, de analyse, het ontwerpen, de uitvoering, de nazorg en stakeholdermanagement (denk aan het betrekken van omwonenden bij het project). Al deze onderdelen werden in totaliteit binnen het bouwteam neergelegd.

Bijdrage aan MVO en duurzaam investeren
Samenwerking binnen een bouwteam draagt in belangrijke mate bij aan het maatschappelijk verantwoord en duurzaam investeren in de openbare ruimte. Fred licht toe: “Dit hebben we zowel ervaren in het project Quirijn- en Reeshofpark als binnen de bouwteamcontracten die we momenteel onder handen hebben, zoals de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein te Haaren, de ontwikkeling van het woonzorgcomplex Ravensnest voor Sovak en de realisatie van Spoorpark Zuid te Amsterdam.”

“Wat al deze projecten gemeen hebben is dat we als bouwteam de ontwerpfase holistisch beschouwen en de realisatie integraal uit voeren. Op die manier wordt het maximale duurzame resultaat behaald. Het resultaat is een aanpak waarbij inrichting, gebruik en beheer van een project altijd centraal staan. Dit maakt dat binnen het bouwteam weloverwogen keuzes maken, project specifiek sturen en tot afgewogen besluiten komen. De opdrachtgever is en blijft in regie en wordt met onze aanpak maximaal ontzorgt.”

Lees meer in Freds blog
Binnenkort vertelt Fred in zijn blog meer over de ontwikkelingen binnen bouwteamcontracten.
Op de hoogte blijven? Houd onze Linkedin pagina in de gaten.